Thiên thần dưới ống kính Lisa Holloway

Lisa Holloway quan tâm đến nhiếp ảnh như một phương tiện để ghi chép cuộc sống của con mình. Một người nghệ thuật của thiên nhiên, nhiếp ảnh là một phần tự nhiên của một niềm đam mê suốt đời. Công việc của cô đ...