Richard S. Johnson vẽ nhiều bức tranh lãng mạn về các cô gái nằm ngủ hay đang mơ màng.

Hải Lan
Ảnh: Richard S. Johnson

Leave a Reply

Your email address will not be published.