Máy bơm nước là gì ?

Máy bơm nước là gì ? Máy bơm là loại máy chuyển điện năng thành dạng năng lượng truyền vào nước. Năng lượng này tạo ra sự dịch chuyển của nước tạo ra lưu lượng nước truyền dẩn theo ý muốn thông qua ống dây. ...